Leergang Persoonlijke Ontwikkeling

Wil je anders handelen, maar weet je die stap niet te zetten? Ken je je eigen gedragspatronen en blokkades, maar weet je deze nog niet te doorbreken? Ben je op zoek naar daadkracht en resultaatgerichtheid? In dit traject versterk je je aanwezige talenten en ontdek je je zelfvertrouwen.

Effect

Na afloop:

 • Kun je je eigen krachtbronnen beter gebruiken.
 • Ken je je blokkades en overtuigingen en kun je deze beter hanteren.
 • Heb je meer daadkracht en energie.
 • Kun je beter balans houden tussen denken en voelen.
 • Is je zelfbewustzijn toegenomen en geef je je groeimogelijkheden ruim baan.
 • Houd je beter regie over je leven en maak je bewust je eigen keuzes.

Programma

Je ontdekt en ontwikkelt je eigen kracht door inzicht te verwerven in je gedragspatronen en blokkades. Je doet ervaring op met mindfulness en verschillende technieken, zoals verbeeldings-, concentratie- en bewegingsoefeningen die je helpen om bewuster en met meer inzicht in het leven te staan. Je eigen waarden vormen hierbij het uitgangspunt.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Je energie- en inspiratiebronnen.
 • Verbondenheid voelen met jezelf op een dieper niveau.
 • Contact maken met je emoties en deze effectief inzetten.
 • Herkennen, waarnemen en interpreteren van lichamelijke signalen.
 • Herkennen van belemmerende overtuigingen en opvattingen.
 • Ontwikkelen van groeipotentieel en capaciteiten.
 • Richting bepalen en focus ontwikkelen.

In een persoonlijk intakegesprek bespreek je leerdoel, achtergrond en beweegredenen om deel te nemen. Tijdens de training wisselen we theorie en praktijk af met dynamische werkvormen. Je werkt onder andere met korte theoretische inleidingen, praktische oefeningen, uitwisselen van ervaringen, verkennend lichaamswerk, meditatie, reflectie, visualisatie, muziek en dans. Centraal staan de vijf niveaus van ontwikkeling: fysiek, emotioneel, mentaal, creatief en spiritueel.

Met een medecursist vorm je een koppel. Zowel tijdens, als buiten de training volg je elkaars ontwikkeling en geef je feedback. Tevens houd je een persoonlijk reflectieschrift bij. Hierin doe je verslag van je eigen bewustwordingsproces. Zo kun je nieuwe inzichten praktisch verbinden aan je dagelijkse leven.

Aanmelden & Informatie

Neem contact op voor een gratis intakegesprek of meld je aan.
Ik meld mij aan voor:
Hoe ken je ons?