Energiecyclus en vijf aspecten van intelligentie

5 aspecten van intelligentie: fysieke (FQ), sociale (SQ), emotionele (EQ), creatieve (CQ) en cognitieve intelligentie (IQ)

grafiek met de 5 aspecten van intelligentie

Wil je je persoonlijk ontwikkelen, energieker voelen, meer rust/ ruimte ervaren en meer aandacht hebben voor de ander dan is het -in mijn visie- essentieel dat je regelmatig aandacht geeft aan deze 5 niveaus.

 

FQ

Waarom wachten op een hernia of hartaanval voordat je goed voor je lichaam gaat zorgen? Fysieke intelligentie betekent dat je lichaam heel goed weet wat het nodig heeft. Het zendt signalen uit om dat te melden. De kunst is om de signalen op tijd op te vangen. En er iets mee te doen. Als je dit goed doet, geeft je lichaam je beloningen terug. Je zit lekkerder in je vel, hebt meer weerstand en meer energie.

Hoe? door aandacht te geven aan je fysieke intelligentie: voeding, vasten, sporten, wandelen, yoga of andere manieren van zorgen voor je lijf.

SQ

Ieder mens heeft een essentie/ziel. Dit is de bron van je passie en talent. Het besef van je essentie noem ik spirituele intelligentie. Als je dit weet te volgen en je keuzes hierop aansluiten dan geeft dat energie en blijheid.

Hoe? door stilte, meditatie, mindfulness te beoefenen.

EQ

Emotionele intelligentie houdt in dat je je bewust bent van je eigen behoeften en die van een ander.

Wat gebeurt er in mij, waar voel ik wat-knoop in je maag, brok in m’n keel, blok aan m’n been etc…

Hoe? door je behoeftes te onderkennen en hier steun voor te vragen deel je je ervaringen met anderen en dat geeft energie!

Door emoties te benoemen en door lachen/huilen, angst/boosheid toe te laten ga je ook meer ervaren wat er in je leeft. Luisteren naar mooie muziek is een techniek om bij het voelen te komen net als visualiseren.

CQ

staat voor creatieve intelligentie. Doordat het informatietijdperk voorbij is worden we geacht meer te gaan werken met conceptueel denken. Anders kijken dan gebruikelijk, inzetten van je rechterhersenhelft waar de empathie, emoties, verhalen, speelsheid zitten.

Hoe? leren werken met je rechterhersenhelft, out-of-the box denken, zweefdenken, brainstormen. Dit is een mooie manier om anders te gaan kijken en dan ook anders te gaan reageren op situaties.

IQ

tenslotte staat voor cognitieve intelligentie. Het is het vermogen gebeurtenissen te analyseren en verbanden te leggen tussen verschillende feiten. Het is ook het vermogen afstand te nemen van gebeurtenissen erop te reflecteren en het daadwerkelijk anders aan te pakken. Structurele oplossingen bedenken voor kortetermijnproblemen.

Hoe?boeken lezen, naar wijze mensen luisteren, kennis en inzichten verkrijgen door studie, via het internet, gebruiken van bestaande modellen. Daar vervolgens acties aan vast knopen en dan werkelijk in beweging komen. Doen dus!

Deze 5 niveaus van ontwikkeling maken dat je je evenwichtig ontwikkelt en dat je je completer voelt. Je ervaart meer rust en ruimte en daardoor ben je bijvoorbeeld beter in staat te luisteren naar wat een ander nu werkelijk zegt. Je kunt hierdoor ook beter je grenzen aangeven en je hebt meer zelfvertrouwen. Het komt namelijk van binnenuit en is je eigen potentie die je leeft! Je hebt ook meer energie doordat je goed voor jezelf zorgt. De basis om er dan ook voor anderen te zijn. Op een gezonde manier vanuit compassie voor jezelf en de ander en niet vanuit een tekort of vanuit de angst dat je niet goed bent zoals je bent. Kortom een mooie manier van persoonlijke ontwikkeling! Wil je meer weten over de training of gewoon reageren op dit schrijfsel mail dan naar mailto:[email protected]