5 niveaus van intelligentie

De basis voor onze aanpak ligt bij de integratie van de vijf bewustwordingsniveaus. Je leert volgens de visie van mindfulness op accepterende wijze naar jezelf en je proces kijken en bewuster keuzes te maken vanuit je eigen kracht.

 

1. Fysiek

Je leert meer naar je lichaam te luisteren en prikkels en fysieke signalen beter te herkennen. Je leert krachtige elementen en belemmeringen voelen.

2. Emotioneel

Je krijgt meer zicht op je eigen emoties. Een gevoel kan belemmerend of juist stimulerend werken. Achter elke emotie zit een kwaliteit en dus een kracht. Je leert deze kracht herkennen en gebruiken.

3. Mentaal

Vaste overtuigingen kunnen je belemmeren om te worden wie je zou willen zijn. Het herkennen van deze patronen kan helpen om ze te accepteren, bij te sturen en in je voordeel te laten werken.

4. Creatief

Je leert op een andere manier te kijken naar bestaande situaties. Dit vanuit het rechterhersenhelft waar de creativiteit huist. Je ervaart andere mogelijkheden om oplossend te werken.

5. Spiritueel
Je leert verschillen in energieniveau herkennen. Je weet waar je energie van krijgt en wat je inspireert. Je ervaart wat het is om in je kracht te staan.

Ontwikkel de 5 aspecten van intelligentie met de energiecyclus!!