Cultuurveranderingstraject voor organisaties en teams

Blijft talent en energie onbenut? Hebben collega’s onvoldoende vertrouwen in elkaar? Is er onvoldoende gedragen besluitvorming? Resultaatgerichte Team-Ontwikkeling biedt handvaten om een cultuurverandertraject tot een succes te maken.

Voor wie?

Voor organisaties en teams die een grote cultuurveranderingen beogen en tegen onderstaande situaties aan lopen:

  • Talent en creatieve energie blijft onbenut.
  • Persoonlijke kwaliteiten zijn niet afgestemd op de visie van de organisatie.
  • Politiek gedrag is leidend, waardoor veel ‘onderhuids’ speelt.
  • Vertrouwen in elkaar is onvoldoende, waardoor geen open discussies mogelijk zijn.
  • Besluitvorming is onvoldoende gedragen, er is sprake van ‘silent disagreement’.

Effect

Na afloop resulteert dit in een nieuwe manier van samenwerken: in openheid, met vertrouwen in elkaar, met betrokken medewerkers, vanuit gedragen besluitvorming, ondersteund door inspirerend leiderschap en met een heldere focus op duurzame resultaten.

Programma

Resultaatgerichte Team-Ontwikkeling is een doelgericht programma om effectieve teams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Verbonden teams vormen de basis voor een succesvolle organisatie.

De programma kent een looptijd van een jaar. Die periode is nodig voor de integratie en verankering van de veranderingen in de teams en leidt tot duurzame resultaten voor de organisatie. We starten met een eendaagse workshop met als resultaat een inspirerend teamplan voor de volgende twaalf maanden. In de vervolg bijeenkomsten gaan we dieper in op actuele thema’s die in het team spelen en maakt elk teamlid een persoonlijk plan om individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling synchroon te laten lopen.

Het programma verbindt de strategie van de organisatie met de operationele planning en de individuele verantwoordelijkheid van de medewerkers. Hierdoor ontstaan zeer effectieve teams die uitblinken in het behalen van gewenste resultaten.

Resultaatgerichte Team-Ontwikkeling kent een mix van groeps- en individuele coaching met als aandachtspunten:

  • Teamleden een spiegel voorhouden, wat leidt tot zelfreflectie en inzicht in effectieve alternatieven voor gedrag.
  • Training geven in ondersteunende organisatie- en leiderschapsprincipes.
  • Bieden van een veilige omgeving voor geven van feedback en intervisie.